CoinBat
4062292768
903-964-2781
快速入口
交易对 最新价格 24小时最高 24小时最低 涨跌 成交量 成交金额
    
 XDAG xDag
1.000000 CNYT↓ 0.000000 0.000000 0.00% 0 0
    
 ETH ETH
21.000000 CNYT↓ 0.000000 0.000000 0.00% 0 0
    
 FILC FILC
0.000000 CNYT↓ 0.000000 0.000000 0.00% 0 0
    
 XSN XSN
0.000000 CNYT↓ 0.000000 0.000000 0.00% 0 0

XDAG专业可靠的交易平台

合规合法

币币交易,团队运营,资深技术合伙人

稳定可靠

千万注册资本正规公司运作,核心合伙人为资深法律界人士,风控、合规、反洗钱体系完善。

资金安全

冷热钱包分离,保障客户虚拟资产安全,代理商全额保证金制度,安全快捷